فاطمه نوبختی
کارشناس فروش

من فاطمه نوبختی متولد آبان ۱۳۷۲ هستم در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی مقطع کارشناسی تحصیل کردم از سال ۱۳۹۲ به عنوان بازاریاب و‌ کارشناس بخش فروش فعالیت داشته ام و از سال ۱۴۰۰ با شرکت پارس فراسو همکاری خود را به عنوان کارشناس فروش شروع کردم و در زمینه تجهیزات آزمایشگاه و مواد شیمیایی اطلاعات جالبی به دست آوردم که باعث شد علاقه ام در این زمینه بیشتر شود و با توجه به توانایی قبلی ارتباط موثر و نحوه صحیح فروش را به توانایی هایم اضافه کنم ،همکاری با شرکت های آزمایشگاهی و دارویی بزرگ در روند تاثیرگذاری و رقابت سالم و ارتباط هرچه بهتر با مشتری از ویژگی های بارز من شد .