خرید همزن مکانیکی 

یکی از دستگاه های روتین در تجهیزات آزمایشگاهی می باشد که به شکل متداولی در آزمایشگاه های مختلف مانند صنایع تولیدات دارویی و داروسازی ، آزمايشگاههای شیمی ، صنایع آرایشی بهداشتی ، صنايع رنگ سازی , غذایی ، شیمیایی و ... مورد استفاده قرار می گیرند. در مدل های مختلف مانند همزن های مغناطیسی، همزن های مکانیکی، همزن های آنالوگ و دیجیتال با کیفیتی فوق العاده جهت استفاده های بلند مدت در آزمایشگاهها ارائه نموده است. جهت خرید همزن مکانیکی متناسب با نیاز خود با مشاورین مربوطه تماس حاصل فرمایید.