خرید کوره القایی

برای خرید کوره القایی باید به حجم کوره، مقدار دمادهی و گرما دهی، ظرفیت کوره و ..... توجه داشت تا با خریدی مقرون به صرفه متناسب با کارایی صنعت خود آرامش خاطر داشته باشد.