قیمت شوف بالن

قیمت شوف بالن طبق مدل های او که شامل شوف بالن تک خانه برای بالن های 100 میلی ليتری تا 50 ليتری و يا اشوف بالن 4 و 6 خانه برای بالن های 250 و 500 ميلي ليتری و ... میباشد متفاوت است. جهت اطلاع بیشتر در خصوص خرید با مشاورین مربوطه تماس بگیرید.