فلزات سنگين

بررسی غلظت عناصر فلزات سنگين آرسنيک , جيـوه , کادمـيوم , سـرب , مس و روی در آبهای آشامیدنی شهرهای مختلف ايران

با دستگاه IONIX به روش پتانسیومتری و ولتامتری ساخت شرکت STEROGLASS ايتاليا 

 

با توجه به بحران آب در کشور ايران ,  جلوگيری از آلوده شدن منابع با ارزش اين نعمت الهی بسيار واجب و پر اهميت می باشد . يکی از عوامل و علل آلوده کننده آب ها , فلزات سنگين است که مقادير بیش از حد آن باعث ايجاد بیماری های مختلف و آسيب های جدی به محيط زیست ما می شود . آب سالم در طول مسيری که به دست ما می رسد مراحل مختلفی را از منبع تامين تا محل مصرف طی می کند که در عبور از اين مراحل مختلف اين احتمال وجود دارد دچار آلودگی های متعددی از قبيل آلودگی با فلزات سنگين گردد . به عنوان مثال وجود فلزات سنگين در لايه های خاک و عبور آب و نهايتاً آلودگی آب های زیرزمینی می باشد . عناصر مهمی که می تواند در اين آلودگی نقش پر رنگ تری داشته باشند فلزاتی مانند آرسنيک , جيوه , کادميوم , سرب , مس و روی می باشند که بر سلامت انسان و محيط زیست نقش بیشتری را دارند و استانداردهای سازمان محيط زیست حدود معينی را برای اين فلزات مشخص کرده است , با توجه به سرطان زا بودن فلزاتی مانند سرب و کادمیوم که بسیار خطرناک است و مسمومیت با آنها اثرات نامطلوبی را بر روی انسان دارد که در دوران کودکی نيز بسيار شايع تر است نتيجتاً روش اندازه گيری و نهايتاً حذف آنها  بسیار پر اهميت می شود . 

برای اندازه گيری فلزات سنگين روش های متعددی وجود دارد که بسیاری از آنها پر هزينه می باشند و يا فرآيندی پر هزينه را برای استفاده کننده به همراه  دارند . اين هزينه شامل خريد دستگاه , خريد ملزومات جانبی , خريد مواد مصرفی و مواردی که شايد و تا حدی دور از ذهن باشند مانند هزينه نگهداری دستگاه , در دسترس بودن قطعات و مواد مصرفی , روش های کاربری از دستگاه و ... می باشد .  

 

از مزایای استفاده از دستگاه آنالیز فلزات سنگين در آب ( IONIX ) می توان به مواردی که برای استفاده کنندگان بسیار پر اهمیت می باشد اشاره کرد : 

آناليز فلزات سنگین در آب

- عدم نیاز به الکترودهای متعدد جهت هر عنصر , به عبارتی برای اندازه گيری و بررسی غلظت عناصری مانند سرب , مس , کادميوم و روی در آب نيازی به تعويض الکترودهای دستگاه نيست و کاربر می توان از مهمترین مزیت دستگاه که اندازه گیری چهار عنصر به صورت همزمان می باشد استفاده کند , همزمانی اندازه گیری عناصر بدون هیچگونه تداخلی در نتايج آزمون با دقت , تکرارپذیری بسیار بالا صورت می گيرد و اين نتيجه را در پی دارد که مصرف کننده با صرف زمان و مواد مصرفی کمتر توانسته چهار عنصر سنگين را در مدت زمان حداکثر ده دقیقه اندازه گيری کند . 

- عدم نیاز به آماده سازی نمونه برای انواع آب های آشامیدنی , به عبارتی برای اندازه گیری و بررسی غلظت عناصری مانند آرسنیک , جیوه , سرب , کادمیوم , مس و روی نيازی به هیچگونه فرآیندی بر روی نمونه  ( آب ) نيست و کاربر می تواند بدون صرف هیچگونه زمانی جهت آماده سازی ,  نمونه خود را به دستگاه ارائه کند ( منظور از آماده سازی حرارت دادن نمونه , اضافه کردن اسيدهای متعدد در هنگام حرارت دادن , صرف زمان جهت خنک شدن , سانتريفيوژ کردن نمونه جهت شفاف شدن و يا فیلتر کردن نمونه می باشد )  و در مدت زمان کوتاهی نتيجه آزمون را از طریق نرم افزار ساده و کاربر پسند خود ( User Friendly )  به کاربر ارائه نماید . 

- برای مصرف کننده دستگاه تکرارپذیری , دقت و صحت کار با دستگاه بسیار پر اهمیت می باشد از این رو جهت استفاده از دستگاه آنالیز فلزات سنگین در آب ( IONIX ) از طرف کمپانی سازنده STEROGLASS ایتالیا استاندارد معلوم CRM با گواهی ISO 17025 جهت عناصر مورد نیاز کاربر با غلظت های متفاوت ارائه می گردد تا قبل و یا در حین استفاده از دستگاه کاربر با ارائه نمونه استاندارد معلوم بتواند از دقت و صحت کار با دستگاه اطمینان خاطر حاصل کند . به عنوان مثال می خواهیم در نمونه آب ارائه شده میزان فلز سرب را در حد پی پی بی ( ppb ) اندازه گیری کنیم و با توجه به در اختیار داشتن استاندارد های سرب در غلظت های 0/1 - 0/5 و 1 پی پی ام ( ppm ) و ارائه آنها به دستگاه و دريافت نتيجه به همین اعداد از صحت و دقت عملکرد دستگاه اطمینان حاصل کنيم . 

اتمیک ابزربشن