ششمین نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات

ششمین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی از تاریخ 30 آبان الی 3 آذر ماه سال جاری در مرکز نمایشگاهی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد. با توجه به نمایندگی انحصاری خود در خصوص مواد شیمیایی آزمایشگاهی از کمپانی ROMIL انگلستان , امسال میزبان شما در این رویداد خواهد بود .

ششمین نمایشگاه مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی
ششمین نمایشگاه مواد و صنایع شیمیایی، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی