درخواست کالا و اطلاعات

خواهشمند است جهت دریافت هرگونه اطلاعات علمی , کاتالوگ , CD , پيش فاکتور و پروفرمای ارزی فرم ذيل را تکميل نموده و برای اين شرکت ارسال فرمائيد . 

مراحل خرید از شرکت پارس فراسو 

 • مشــــخصات محـــصول مــــورد نــــظر خـــــود را در قســـمت کاتـــالوگ ها بیـــــابید. 
 • سپس درخواست خود را در قسمت درخواست کالا وب سایت شرکت پــارس فـــراســـو ثبت کنید. 
 • پس از دریافت پیش فاکتور بمنظور تائید نهایی آن با شرکت پــــارس فـــراســـــــــو تماس بگیرید. 
 • مبلغ سفارش خود را به شماره حساب مشخص شده در پیش فاکتور به نام شرکت پارس فراسو واریز نمائيد. 
 • برای کالاهای وارداتی می بایست پنجاه درصد از مبلغ بمنظور ثبت سفارش پرداخت شود. 
 • کالاهایی که از طریق وب سایت درخواست می شوند به صورت رایگان ارسال خواهند شد.
 • اطلاعات واریزی خود را به اطلاع شرکت پارس فراسو برسانید. 

 

 

درخواست کالا

 

 

فروش انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی اصل وارداتی اروپایی و امریکایی از برند های روميل انگلستان ( Romil ) مرک آلمان ( Merck ) و سیگما آلدریچ آمریکا (Sigma Aldrich )  همراه با کاتالوگ محصول و بر اساس قیمت سایت شرکت سازنده | در لیست کاتالوگ ها قیمت مواد شیمیایی تمام برند ها آمده است| کد مواد شیمیایی مرک آلمان در صفحه با مقایسه رومیل برای هر محصول ذکر شده است | شرکت پارس فراسو نماینده رومیل در ایران

فرم درخواست کالا

 

نکات کلي براي تمامي روش هاي ارسال کالا  
هزينه ارسال بار در تمامي روش هاي زير به صورت پس کرايه ( پرداخت هزينه باربري هنگام تحويل کالا ) خواهد بود
ارسال بار فقط در روزهـــاي کـــاري و در ســـاعات اداري شـــرکت پـــارس فـــراســـو انجـــام خـــواهد شـــد .
قبـــل از ارســـال کـــالا در مـــورد روش ارســـال و زمـــان ارســـال کالا با شما هماهنگي صورت خواهد گرفت
در صورت عدم دريافت به موقـــع کالا توسط مشتري , شرکت پـــارس فـــراسو مسئوليتي را پـــذيرا نخواهـــد بود
پس از ارسال سفارش , اطلاعات ارسال بار ( شماره بارنامه - زمان ارسال و نحوه دريافت کالا ) به اطلاع مشتري خواهد رسيدانواع روش هاي ارسال کالا  

-  ارسال بار توسط باربري و ترمينال ( ويژه شهرستان )

 • مدت زمان تـــــقريبي تحـــــويل سفــــارش توســـط بـــــاربري بســـــته به مقـــــصد ســــفارش پــــنج روز خواهد بود
 • ارســـــال کالا توســـــط تــــرمــــينال جـــــنوب , غــــرب و آرژانتـــين به در خواســــت مـــــشتري صــــورت مي گيرد .
 • در صورت ارسال توسط ترمينال يا باربري هزينه ارسال از انبار تا محل ترمينـــال يا باربري از مشتري دريافت مي گردد
 • در صورت انتخاب ســــــــرويس باربري , شــــکستگي و رونــــــدگي کالا از زمان تحــــــويل به باربري از عهده شرکت پارس فراسو ســــاقط و مسئوليت آن به عهده بــــاربري و خــــريدار کالا مــــي باشد.
 • مشتريان مي بايست به منظور دريافت کالا به محل ترمينال مراجعه فرمايند و در صورت عدم تمايل به مراجعه حضوري بابت دريافت سفارش در محل خود با باربري هماهنگي کنند


 

- ارسال بار توسط تيپاکس ( ويژه شهرستان )  

 • مدت زمـــان تـــقريبي تـــحويل ســـفارش تـــوسط تـــيپاکـــس بســـته بـــه مـــقصد ســـفارش بـــين يـــک تا ســـه روز مي باشــد. 
 • سفارش هايي که در محدوده شهر در شهرهاي داراي دفتر نمايندگي تيپاکس قرار دارند کالاها درب آدرس خريدار تحويل داده مي شوند و تيپاکس براي رساندن آنها , هزينه اضافه دريافت نمي کند.
 • مشترياني که آدرس شان در خارج از محدوده و بافت شهري , شهر مقصد قرار دارد مي توانند سفارش خود را از محل دفتر شعبه تيپاکس شهرشان تحويل بگيرند يا براي دريافت سفارش با شرايط توافقي اقدام کنند يا به منظور دريافت کالا به محل دفتر شرکت تيپاکس مراجعه فرمايند .
 • در صورت انتخاب سرويس تيپاکس , شکستگي و روندگي کالا از زمان تحويل به شرکت تيپاکس از عهده شرکت پارس فراسو ساقط و مسئوليت آن به عهده شرکت تيپاکس و خريدار کالا مي باشد. 

- ارسال بار توسط پست هوايي ( ويژه شهرستان )

 • ســرويس پســت هوايي با قابلـــيت حمل ســريع ( Express Flash ) امکان ارسال سفارشات شهرستان را بسيار ســريعتر از سرويس هاي ديگر فراهم مي آورد.  
 • مدت زمـــــان تقريبي تـــحويل ســـفارش در ســرويــس پـــست هـــوايي از زمـــــان ارســــال يک روز کاري و مــــحل تــــحويل تحويل آدرس خــــــريدار مي باشد.
 • در صورت انتخاب سرويس پسته هــــوایی , شــــکستگي و رونــــــدگي کالا از زمــــــــان تــــــحويل به بــــــاربري از عهده شرکت پارس فراسو ســــــــاقط و مسئوليت آن به عهده باربري و خريدار کالا مي باشد.
 • مشتريان مي بايست به منظور دريـــــــافت کــــــــالا به محل ترمينال هـــــــوایی مراجــــــعه فرماينــــد و در صورت عدم تمايل به مراجعه حضوري بابت دريافت سفارش در محل خود با باربري هماهنگي کنند

 

- ارسال بار توسط پست پيشتاز ( ويژه شهرستان )
مـدت زمـــان تقــــريبي تحـــويل ســـفارش توسط پست پيشـــتاز بستـــه به مـــقصد ســـفارش بيـــن يـــک تـــا ســـه روز مـي باشــد.  
لازم به توضيح است هزينه ارسال کالا با اين روش بالا بوده و توصيه مي شود حدالامکان گزينه هاي باربري و يا تيپاکس را انتخاب نماييد.


 

- ارسال بار توسط پيک موتوري ( ويژه تهران )
سفارش هايي که در روزهاي کاري تا ساعت شانزده تائيد نهايي شوند در همان روز امکان تحويل دارند. همچنين سفارش هايي که بعد از ساعت شانزده تائيد مي شوند در اولين ساعات کاري روز بعد تحويل مي گردند.

 


 

 

اسلاید شماره 10010

 

تچهيزات آزمايشگاهی - خرید و فروش تجهیزات آزمایشگاهی - لیست تجهیزات آزمایشگاهی - لیست تجهیزات آزمایشگاهی شیمی - لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاه - لیست دستگاه های آزمایشگاهی