فرم درخواست برگه آنالیز مواد شیمیایی رومیل و مرک

واحد پشتیبانی فنی شرکت پارس فراسو در تمامی ساعات کاری در خدمت مشتريان گرامی می باشد. خواهشمند است فرم زیر را به دقت تکميل نمائيد , پس از ارسال اطلاعات مورد درخواست حداکثر ظرف مدت پنج ساعت برگه مورد نظر به آدرس شما از طريق پست الکترونيک ارسال خواهد شد .

برگه‌ آناليز مواد شیمیایی ( CoA ) چیست؟

برگه آنالیز مواد شیمیایی يک سند معتبر است که در آن يک مقام متخصص از کمپانی توليد کننده ، کيفيت و خلوص محصولات شيميائی را تحت آزمايش های مشخصی با نتايج مشخص را تأييد می کند. به عبارت دیگر برگه آناليز، سندی است که توسط واحد کنترل کيفيت شرکت تولید کننده صادر شده و تائيد می کند که محصول با مشخصات خود مطابقت دارد. خواص فیزیکی و شیمیایی یک محصول به نوع مواد اولیه و ریزساختارهای آن بستگی دارد. جهت انجام پژوهش، ویژگی های یک ماده و ارائه ترکیب درصد اجزاء تشکيل دهنده نمونه , تعیین اجزاء آلی و معدنی موجود در آنها شناسايي می شوند.

برگه اطلاعات ايمنی مواد شیمیایی ( MSDS )

بسیاری از مواد شیمیائی که در آزمایشگاه استفاده می کنیم به صورت بالقوه بسيار خطرناک است . مخصوصاً در شرایطی همچون دمای زياد , فشار يا زمانی که با ماده های دیگر ترکیب می شوند. دو پارامتر اصلی برای شناسایی علایم ( خطر شیمیایی ) وجود دارد. برگه اطلاعات ایمنی مواد ( MSDS ) و لیبل های شیمیایی که در ادامه به یکی از آنها یعنی ( MSDS ) اشاره می کنیم .

 

برگه آنالیز 1

MSDS چیست ؟

اين حروف اختصار کلمات ( Material Safety Data Sheet ) یا ( برگه اطلاعات ایمنی مواد ) به نوعی دفترچه راهنمای استفاده و نگهداری یک ماده شیمیایی محسوب می شود که اطلاعات کاملی در خصوص ماهیت ماده , شناخت عوامل خطر و راههای کنترل آن را در اختیار ما می گذارد. حروف MSDS در برخی از سایت ها با سه حرف SDS نیز نشان داده می شوند. دفترچه راهنما MSDS اطلاعات زیادی را به شما میدهد و چون تولید کنندها های مواد شیمیایی در دنیا بسیار زیاد هستند هر کدام از آنها می توانند اطلاعات متفاوتی را در خصوص مواد شیمیائی ارائه کنند و همین موضوع باعث سر در گمی کاربر می شود از این رو انستیتو استاندارد کشور آمریکا یک فرمت مشخص شانزده قسمتی را برای تهیه MSDS ارائه داده است و امروزه تقریباً اکثر کشورهای دنیا آن را پذیرفته اند و طبق این استاندارد MSDS خود را تدوین می کنند . وجود برگه اطلاعات ایمنی در کنار ماده مورد استفاده، اطلاعاتی در اختیار مصرف کننده قرار می دهد که کاربر با آگاهی از ماهیت آتی ماده مزبور، قادر خواهد بود از خطرات احتمالی ناشی از استفاده ، جابجایی و انبارش نادرست آن محفوظ باشد. بدین ترتیب که اطلاعات مندرج در MSDS هر ماده ای بیانگر این است که نحوه صحیح استفاده از آن باید چگونه باشد، در چه درجه حرارت و چه نوع محیطی باید نگهداری شود، در انبار کردن و سپس جابجایی آن چه نکات ایمنی باید رعایت شود و در صورت بروز خطر نحوه مقابله با عوارض آن ماده چگونه خواهد بود.

 


 

فرم درخواست آنالیز

 

 

مراحل گرفتن برگه آناليز  -   برگه آناليز محصولات زیگما آلدریچ  -   برگه آنالیز محصولات آزمایشگاهی - برگه آنالیز مرک آلمان - برگه آنالیز رومیل - مواد شیمیایی آزمایشگاهی - فروش مواد شیمیایی - درخواست مرک - فرم آنالیز مواد شیمیایی آزمایشگاهی - فرم برگه آنالیز - فروشندگان مواد شیمیایی - انیدرید اسید - مواد صنعتی - برگه آنالیز کمپانی مرک آلمان  - راهنمای گرفتن برگه‌ آناليز مواد - برگه آنالیز مواد شیمیایی چیست - برگه‌ آنالیز مواد چیست - آموزش تصویری گرفتن برگه آنالیز -