مشتریان شرکت پارس فراسو

شرکت پارس فراسو با توجه اساسی و خاص ، به نیازهای مشتریان ، برنامه‌ریزی برای پاسخ‌گویی موثر به درخواست های شناسایی شده ، و در نهایت جلب خوشنودی مشتریان را از همان ابتدای فعالیت خود در دستور کار کارکنان قرار داده است. از این روی ، میزان رضایت مشتریان همواره به عنوان یک عامل اساسی در ارزیابی میزان موفقیت پارس فراسو در دست‌ یابی به اهداف خویش توسط مدیریت در نظر گرفته شده است. به همین خاطر است که عزم سازمانی نظام‌ یافته‌ای برای افزایش روز افزون میزان خوشنودی مشتریان در سطح گروه وجود دارد که توانسته است با برنامه‌ریزی دقیق برای دست‌یابی به آن ، نتایج درخشانی به بار آورد. بر این اساس، ارایه‌ی کالا و خدمات با بهترین کیفیت ممکن ، استفاده از کارکنان و متخصصان برگزیده برای ارایه‌ی تجهيزات وارد شده از شرکت های معتبر اروپایی ، پشتیبانی کارآمد و دائمی توسط بخش فنی و سرويس از مشتریان موجب شده است که روز به روز بر تعداد استفاده‌کنندگان از خدمات شرکت‌ پارس‌ فراسو افزوده شود. تنوع و جامع بودن انواع کالاهای آزمايشگاهی و مواد شیمیایی ارایه شده توسط شرکت‌ پارس‌ فراسو ، طیف وسیعی از کاربران را شامل می‌شود و تعداد بی‌شماری از دانشگاهها ، سازمان‌ها ، مراکز علمی ، تحقيقاتی و مراکز صنعتی در حوزه‌های مختلف از کالاها و خدمات متنوع پارس‌ فراسو استفاده می کنند.

داروسازی عبیدی

داروسازی دانا

داروسازی سبحان انکولوژی

داروسازی عماد درمان پارس

داروسازی لقمان

داروسازی سبحان

مشتريان 12

مشتریان 11

مشتریان 10

مشتریان 9

مشتریان 8

مشتریان 7

مشتريان 18

مشتريان 17

مشتريان 16

مشتريان 15

مشتريان 14

مشتريان 13

مشتریان 6

مشتریان 5

مشتریان 4

مشتریان 3

مشتریان 2

مشتریان 1

مشتريان 24

مشتريان 23

مشتريان 22

مشتريان 21

مشتريان 20

مشتريان 19