انواع دستگاههای بن ماری آزمایشگاهی

بن ماری ها

این دسته , اطلاعاتی در خصوص تمامی دستگاههای بن ماری شامل : بن ماری های اولتراسونیک با کنترل دمایی , بن ماری های التراسونیک بدون کنترل دمایی , انواع بن ماری های جوش , بن ماری شیکردار , بن ماری شن , بن ماری هیستولوژی , بن ماری سرکوله یخچالدار را در اختیار متقاضی قرار می دهد.