انواع همزن مغناطیسی

همزن مغناطیسی

این دسته , اطلاعاتی در خصوص تمامی دستگاههای همزن بدون هات پلیت ( همزن مغناطیسی )  را به صورت جامع و تخصصی در اختیار متقاضی قرار می دهد.