انواع همزن با گرمکن آزمایشگاهی

همزن ها با هات پلیت

این دسته , اطلاعاتی در خصوص تمامی دستگاههای همزن با هات پلیت ( هات پلیت مگنت )  را به صورت جامع و تخصصی در اختیار متقاضی قرار می دهد.