آنالیز فلزات سنگین در خون

آناليز فلزات سنگين در خون :

با توجه به مسائلی همچون آلودگی های زیست محيطی مانـــند آلــــودگــــی هوا , آب و مــــیــــزان ســـــرب بالا و يا  بــــــررســـی روابط مــــوجــــود بـــین ســــلامت کارگر ، توانائی انجام کار ، شرایط کارها و محیط های شیمیایی ( طب کار - Occupational Medicine ) مانند صنایع باطریسازي، تعمیر رادیاتور ماشین ، مشاغل صنعتی ، خاك، رنگها،  صنعت کنسرو سازی , مواد غذایی و ... و يا استفاده از سرب در ترياک ، هروئین ، اوپیوم و آمفتامین ها به منظور افزایش وزن این فرآورده ها مـی توانـد در مصـرف خـوراکی یـا وریدی ایجاد مشکلات و بروز مسموميت‌هاي حاد و مزمن در مصرف كنندگان مواد مخدر کند. از اين رو شناسايي و تعيين مقدار فلز سرب در نمونه‌هاي مواد مخدر از نظر سم‌شناسي باليني و قانوني داراي اهميت ويژای است از مشخصه های مسمومیت حاد با سرب می توان به بی اشتهایی، تهوع ، ضعف بدنی ، بی حالی و تشنج اشاره کرد که ممکن است نهايتاً به آسـیب مغـزي و آسـیب به کلیه ها نیز منجر شود . از موارد ديگر می توان به علایم گوارشی و افتادگی مچ دست، افزایش فشار خون و نقرس نیز در اثر تماس مزمن با سرب نام بـــرد . همچنين سمومیت با سرب در کودکان باعث کاهش وزن ، ضعف و کم خونی و آسیب های شديد مغــــزی مـــی باشد . برای شناسایی فلزات سنگين دستگاه IONIX  با روش ها و تکنيک های متعدد اين امکان را فراهم می آورد تا پزشکان از طریق آزمایشگاهها تشخیص طبی و بیمارستانها بتوانند میزان فلزات سنگين مانند مس ( Copper ) , سرب ( Lead ) , روی ( Zinc ) , و کادميوم (  Cadmium ) در خون انسان را جهت درمان در حد میلی گرم در دسی ليتر ( mg/dl ) بررسی نمایند. 

آنالیز فلزات سنگین در خون

آنالیز فلزات سنگین در خون

روش اندازه گیری فلز سرب در خون با دستگاه IONIX 

در اين آموزش از روش هضم با استفاده اسيد سولفوريک و اسيد هيدر.کلريدریک و دستگاه کوره الکتريکی با حداکثر دمای 500  درجه سانتيگراد جهت آماده‌سازي نمونه‌هاي خون استفاده شده است . بعد از آماده سازی نمونه خون  توسط دستگاه پتانسیومتر IONIX اندازه‌ گيري فلز سرب در خون انجام شد. 
يافته‌ها: در اين روش مقدار سرب موجود در خون را در  حد 4 / 3  میلی گرم در دسی ليتر ( mg/dl ) اندازه‌ گيري کردیم . ميزان دقت در يك و بين دو روز در اين روش به ترتيب 0.1 و 0.3 درصد بود. حداقل ميزان اندازه‌گيري و حداقل ميزان قابل شناسايي در اين روش يک میلی گرم در دسی ليتر ( mg/dl ) می باشد . 
 

 

 

بازگشت به صفحه اصلی توضیحات دستگاه آنالیز فلزات سنگین


محصولات پیشنهادی :