مواد شیمیایی مرک

4,1 دی اکسان SA جهت آنالیز

1-4 دی اکسان گرید آنالیز با فرمول شیمیایی  C4H8O2 دارای جرم مولکولی 88.11 و شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 1-91-123 و شماره کد کاتالوگ 1-4 دی اکسان رومیل A9297 می باشد.

نقطه جوش این ماده شیمیایی 101.3 درجه سانتیگراد و نقطه انجماد آن مثبت 11.8 درجه سانتیگراد می باشد.

1-4 دی اکسان SA

جهت دريافت برگه آنالیز يک و چهاردی اکسان  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای 1-4 دی اکسان از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A9297 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 34857 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا به شماره کد : A9297 و دریافت قیمت 1-4 دی اکسان از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


1,4-Dioxan SA
C4H8O2 MW 88.11 FP 11.8°C BP 101.3°C d 1.03 CAS [123-91-1]
Assay >99.5% Water <0.05% Residue <0.001%
Unstabilised
Unspecified impurities by GC <0.05% each
Acetal <0.3%
Peroxides (at time of filling) <0.005%
Colour <10 Hazen (APHA)
Identity by GC

1LT A9297M
2½LT A9297L
25LT A9297G
Dgr H:225-351-319-335-EUH019-EUH066
P:210-281-305+351+338-308+313محصولات پیشنهادی :