مواد شیمیایی مرک

سیکلوهگزان SpS جهت استفاده HPLC و UV و Fluorescence

سیکلوهگزان با خلوصیت 99/9 % و با فرمول شیمیایی C6H12 داراي جرم مولکولي 84.16 , شماره کد بين الملل ( Cas Namber ) آن 7-82-110 و شماره کد کاتالوگ سیکلوهگزان رومیل H156 است. که البته نبایستی از نظر ساختار با ماده شیمیایی بنزن اشتباه گرفته شود. 

سیکلوهگزان  گاهی اوقات به عنوان یک حلال آلی غیر قطبی استفاده می شود ، اگرچه ماده شیمیایی ان-هگزان ( n-Hexane ) به طور گسترده تری برای این منظور مورد استفاده قرار می گيرد. این ماده شیمیایی مایعی قابل اشتعال و بی رنگ و دارای بوی مشخص مواد شوینده است که یادآور محصولات تمیزکننده است ( که البته بعضی از اوقات در تولید مواد شوینده استفاده می شود). سیکلوهگزان عمدتا برای تولید صنعتی اسید آدیپیک و کاپرولاکتام ، که پیش سازهای نایلون هستند ، استفاده می شود. از موارد کاربردهای سیکلوهگزان در سیستم UV و کروماتوگرافی  ( HPLC ) , فلورسانس و آنالیز محیط می توان نام برد. 

 نقطه جوش سیکلوهگزان 80/7 درجه سانتيگراد و نقطه ذوب آن 6/47  درجه سانتيگراد مي باشد. . 

سیکلوهگزان

جهت دريافت برگه آنالیز سیکلوهگزان و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای سیکلوهگزان از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H156 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 102827 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا بـــه شماره کد : H156 و دریافت قیمت سیکلوهگزان از شرکت ROMIL انگلستان هم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Cyclohexane SpS
C6H12 MW 84.16 FP 6.5°C BP 80.7°C d 0.78 CAS [110-82-7]

Assay >99.9% Water <0.005% Residue <0.0001%
UV: 195nm >10%; 215nm >50%; 225nm >80%; 240nm >95%; 265-400nm >99%
Pesticide Residue Analysis passes test
Fluorescence Spectroscopy passes test
Application: HPLC, UV, Fluorescence, Environment Analysis (eg, pesticide residues)

500ml H156P
1LT H156M
2½LT H156L
Dgr H:225-304-315-336-410
P:210-233-240-273-301+310-302+352-331-403+235محصولات پیشنهادی :