مواد شیمیایی مرک

حلال دو جزئی HPLC AB5

حلال دو جزئی HPLC AB5 شامل استونیتریل کد H049 و آمونیوم دی هیدروژن فسفات کد A7192 به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل R3227 است.

این حلال دو جزئی آماده برای استفاده در دستگاه کروماتوگرافی مایع ( HPLC ) می باشد . امکان دقت بالا و همچنین سهولت کار برای کاربر را ایجاد می نماید.

مخلوط شوینده HPLC AB5

جهت دريافت برگه آنالیز حلال دو جزئی  AB5  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای حلال دو جزئی AB5 از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R3227 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا به شماره کد : R3227 و دریافت قیمت حلال دو جزئی AB5 از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید حلال دو جزئی  AB5  اقدام نمایید.


HPLC Eluant mix AB5 SpS
acetonitrile/buffer pH 3.0 50:50
UV: 214nm >97%
2 components:
Acetonitrile (ROMIL H049) 50% v/v
Buffer pH 3.0 50% v/v
Buffer contents (in Water ROMIL H950):
Ammonium di-Hydrogen Phosphate (ROMIL HR192) 2 g/LT
Adjusted to pH 3.0 ±0.1 with phosphoric acid before mixing with acetonitrile
Application: Ready to use eluant for HPLC

1LT R3227M
2½LT R3227L
Dgr H:225-302-319
P:210-240-305+351+338-403+233محصولات پیشنهادی :