مواد شیمیایی مرک

هپتا فلورو بوتیریک اسید SpR جهت استفاده HPLC

 

هپتا فلورو بوتیریک اسید SpR جهت استفاده HPLC

جهت دريافت برگه آنالیز هپتا فلورو بوتیریک اسید SpR جهت استفاده HPLC و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای هپتا فلورو بوتیریک اسید SpR جهت استفاده HPLC از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : IP235 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : IP235 و دریافت قیمت هپتا فلورو بوتیریک اسید SpR جهت استفاده HPLC از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Heptafluorobutyric Acid SpR
(Perfluorobutyric Acid)
CF3(CF2)2COOH MW 214.04 CAS [375-22-4]
Assay >99%
UV: 230nm >70%; 240nm >90%; 254nm >99%
UV measured as 0.01M solution in water
Application: HPLC as ion-pair reagent for peptide separations, HPLC-MS as volatile ion-pair reagent for basic compounds

25ml IP235V
Dgr H:314
P:280c-301+330+331-305+351+338-309+310


 

 


محصولات پیشنهادی :