مواد شیمیایی مرک

پترولیوم اتر 30 - 40 

 

پترولیوم اتر 30-40 درجه سانتی گراد

جهت دريافت برگه آنالیز پترولیوم اتر 30 - 40 و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای پترولیوم اتر 30 - 40 از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H600 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : H600 و دریافت قیمت پترولیوم اتر 30 - 40 از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Petroleum Ether 30-40°C SpS
(Petroleum Distillate, Petroleum Spirit)
BP 30-40°C d 0.62 CAS [109-66-0]
Water <0.005% Residue <0.0001%
UV: 190nm >10%; 205nm >50%; 220nm >80%; 235nm >95%; 255-400nm >99%

500ml H600P
1LT H600M
2½LT H600L
Dgr H:225-304-336-411-EUH066
P:210-243-301+310-303+361+353-405-501


 

 


محصولات پیشنهادی :