مواد شیمیایی مرک

پتاسیم هیدروژن فتالات SA جهت آنالیز

پتاسیم هیدروژن فتالات با فرمول شیمیایی COOHC6H4COOK دارای جرم مولکولی 204.22 و شــماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 7-24-877 و شماره کد کاتالوگ پتاسیم هیدروژن فتالات روميل A7745 می باشد.

پتاسیم هیدروژن فتالات ( KHP ) به طور کامل در آب تجزیه می شود و کاتیون پتاسیم و آنیون فتالات هیدروژن ایجاد می کند. اين ماده شیمیایی به عنوان یک اسید ضعیف عمل می کند، هیدروژن فتالات به طور برگشت پذیر با آب واکنش می دهد و یون های هیدرونیوم (H3O+) و فتالات می دهد. این ماده شیمیایی می تواند به عنوان یک عامل بافر در ترکیب با اسید هیدروکلریک (HCl) یا هیدروکسید سدیم (NaOH) استفاده شود. . پتاسیم هیدروژن فتالات ( KHP ) همچنین یک استاندارد مفید برای آزمایش کربن آلی کل (TOC) است. اکثر آنالایزرهای TOC بر اساس اکسیداسیون مواد آلی به دی اکسید کربن و آب، با کمیت بعدی دی اکسید کربن هستند. بسیاری از تحلیلگران TOC آزمایشات خود را با دو استاندارد پیشنهاد می‌کنند: یکی معمولاً آسان برای اکسید شدن (KHP) و دیگری برای اکسیداسیون دشوارتر. برای دومی، بنزوکینون پیشنهاد می شود.

پتاسیم هیدروژن فتالات SA جهت آنالیز

جهت دريافت برگه آنالیز پتاسیم هیدروژن فتالات  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای پتاسیم هیدروژن فتالات SA جهت آنالیز از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A7745 در کمپانی Sigma - Aldrich آمریکا شماره کد 179922 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A7745 و دریافت قیمت پتاسیم هیدروژن فتالات SA جهت آنالیز از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Potassium Hydrogen Phthalate SA
COOHC6H4COOK MW 204.22 CAS [877-24-7]
Assay >99.5%
Loss on drying at 105°C <0.2%
Chloride <0.005%
Sulphate <0.05%
Heavy metals as Pb <0.001%

500g A7745P
1KG A7745M
2½KG A7745Lمحصولات پیشنهادی :