میکسر آزمایشگاهانواع پره های میکسر مکانیکی آزمایشگاهی

در دستگاه همزن مکانیکی آزمایشگاهی میله های متعدد و مختلفی می تواند با توجه به نوع استفاده کاربر مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال با توجه به نوع محلولی که می خواهید آن را هم بزنید , نوع اسیدی يا قلیایی بودن محلول , میزان ویسکوزیته و يا شکل ظرفی که در زیر دستگاه همزن آزمایشگاهی است باید میله ای مناسب برای دستگاه همزن مکانیکی انتخاب کنید.

نوع ظرفی که می خواهید محلول داخل آن را هم بزنید نیز دارای اهمیت است و اینکه می خواهید این همزدن به چه صورتی انجام پذیرد. پس باید با توجه به این درخواست ها شکل و اندازه ای مناسب برای میله همزن دستگاه همزن مکانیکی آزمایشگاهی خود انتخاب کنید. مواردی که باید در هنگام انتخاب انتخاب میله مورد توجه قرار گیرند عبارتند از ارتفاع میله , شکل و سوراخ های انتهای میله و قطر قسمت انتهایی میله که در داخل ظرف قرار می گیرد. همچنین با توجه به نوع محلول شما می توانید از میله هایی برای دستگاه همزن مکانیکی استفاده کنید که قسمت انتهایی آن از جنس PTFE می باشد.

شما می توانید برای مشاهده دستگاه میکسر مکانیکی دیجیتال مدل : AT-MD راکلیک کنید و برای مشاهده میکسر مکانیکی آنالوگ مدل : AT-M را کلیک کنید.

تصاویر زیر به کاربر کمک می کند تا بتواند قطعات مورد نظر جهت دستگاه همزن مکانیکی خود را سفارش دهد.

میله میکسر مکانیکی شماره 12

میله میکسر مکانیکی شماره 11

میله میکسر مکانیکی شماره 10

میله میکسر مکانیکی شماره 9

میله میکسر مکانیکی شماره 8

میله میکسر مکانیکی شماره 7

میله میکسر مکانیکی شماره 6

میله میکسر مکانیکی شماره 5

میله میکسر مکانیکی شماره 4

میله میکسر مکانیکی شماره 3

میله میکسر مکانیکی شماره 2

میله میکسر مکانیکی شماره 1


محصولات پیشنهادی :