مواد شیمیایی مرک

وایت اسپرایت SA جهت آنالیز

وایت اسپرایت - ( White Spirit SA )  دارای شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 3-41-8052 و شماره کد کاتالوگ وایت اسپرایت رومیل A9864 است.

نقطه جوش این ماده شیمیایی بین 150 تا 200 درجه سانتیگراد می باشد. وایت اسپرایت با خلوصیت 99.9 درصد و میزان آب 0.02 درصد و باقیمانده 0.001 درصد است.  این ماده شامل مخلوط تصفیه شده ای از هیدروکربن های C9-C12 است که n-آلکان ها، ایزو آلکان ها، حلقوی ها و آروماتیک ها هستند.

وایت اسپریت SA

جهت دريافت برگه آنالیز وایت اسپرایت و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای وایت اسپرایت از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A9864 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد SX0995 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A9864 و دریافت قیمت وایت اسپرایت از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید وایت اسپرایت اقدام نمایید.


White Spirit SA
(Turpentine substitute, Stoddard solvent)
BP 150-200°C d 0.77 CAS [8052-41-3]
Water <0.02% Residue <0.001%
Comprises a refined mixture of mainly C9-C12 hydrocarbons being n-alkanes, iso-alkanes, cyclics and aromatics.
Aromatic hydrocarbons <25% v/v
Colour <10 APHA (Hazen)

1LT A9864M
2½LT A9864L
25LT A9864G
Dgr H:226-302+312+332-304-315-319-334-411
P:261v-273-280f-301+310-331-305+351+338محصولات پیشنهادی :