مواد شیمیایی مرک

دی سدیم هیدروژن فسفات 12 آبه SA جهت آنالیز

دی سدیم هیدروژن فسفات با فرمول شیمیایی Na2HPO4.12H2O دارای جرم مولکولی 358.14 و شــماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 4-32-10039 و شماره کد کاتالوگ دی سدیم هیدروژن فسفات روميل A7357 می باشد.

دی سدیم هیدروژن فسفات به طور معمول به عنوان یک جزء بافر در پردازش بیومولکول پایین دست و فرمولاسیون مایع مورد استفاده قرار می گیرد. دی سدیم هیدروژن فسفات دارای محدودیت میکروبی و اندوتوکسین کم است که آن را به ویژه برای کاربردهای پرخطر مناسب می کند.

دی سدیم هیدروژن فسفات 12 آبه

جهت دريافت برگه آنالیز دی سدیم هیدروژن فسفات 12 آبه  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای دی سدیم هیدروژن فسفات 12 آبه SA جهت آنالیز از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A7357 در کمپانی Merck آلمان شماره کد 106573می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A7357 و دریافت قیمت دی سدیم هیدروژن فسفات 12 آبه SA جهت آنالیز از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


di-Sodium Hydrogen Phosphate 12H2O SA
(Sodium Phosphate dibasic)
Na2HPO4.12H2O MW 358.14 CAS [10039-32-4]
Assay >99.0%
pH (5% aqueous) 9.0-9.4
Chloride <0.001%
Sulphate <0.005%
Heavy metals as Pb <0.001%
Efflorescent.

500g A7357P
1KG A7357M
2½KG A7357Lمحصولات پیشنهادی :