loading images
LOADING IMAGES
ترازوی حساس آزمايشگاهی

ترازوی حساس آزمايشگاهی

برای وزن دقیق در آزمایشگاه ها در رنج یک دهم میلی گرم تا چندین کیلوگرم. این ترازو ها دارا محفظه توزین میباشند که دقت را بالا برده و اثر هوای محیط بر ترازو را کاهش میدهد.