آشنایی با کوره القایی

برخی از صنایع که به طور معمول از این کوره‌های القایی استفاده می‌کنند، صنعت بهداشت و درمان، صنعت فن آوری و صنعت حمل ونقل هستند. آزمایشگاه‌های مهندسی عمران از کوره‌ها برای خشک کردن آسفالت، خاک، سنگ یا نمونه‌های بتن استفاده می‌کنند. یکپارچگی درجه حرارت عالی و گرمای سریع با عناصر گرماده شده در اطراف لوله های سرامیکی به دست می آید. این کار با استفاده از الیاف با کیفیت بالا و شکاف هوا بین اجسام داخلی و خارجی تقویت شده است که همچنین از کاربر در برابر سطوح داغ محافظت می کند.