اجاق سوکسله

از يک قسمت گرمکن , یک قسمت مغناطیسی برای چرخاندن مگنت همزن و مجموعه ای از شيشه آلات ساخته شده است ، این دستگاه برای جداسازی مورد استفاده قرار می گيرد .