انواع مدل های ترموبلاک

در دو نوع دیجیتال و آنالوگ ارائه می گردند. ترموبلاک دیجیتال به طور معمول از یک محفظه از جنس استنلس استیل، بلوک‌ های آلومینیومی، ریز‌پردازنده و یک صفحه نمایش دیجیتال تشکیل شده است. وجود میکروچیپ در ترمو بلاک های دیجیتال باعث می‌شود که دمای حمام از طریق رابط دیجیتالی کنترل شود. درحالی که ترمو بلاک آنالوگ از این فناوری استفاده نمی‌کنند به طور کلی ترموبلاک ها بیشتر به منظور گرمایش استفاده می شوند اما در برخی از آن ها کمپرسورهایی تعبیه شده است که نمونه را چند درجه خنک تر از دمای اتاق نیز می تواند نگه دارد. 

TD 200 P1

TD 200 P2

TD 200 P2 Plus

TD 200 P3

TDC 100 P1

TDC 100 P2