انواع هات پلیت

هات پلیت ها به دو صورت دیجیتال و آنالوگ هستند. با تفاوت هایی در مقدار دمادهی، نوع صفحه گرمکن، جنس و سایز بدنه، و....