برسی انواع سانتريفيوژ

مناسب آزمایشگاه‌های بزرگ و بانک‌های خون است زیرا قادر است 4 عدد بسته 750 میلی لیتری با حداکثر سرعت 4600 دور در دقیقه بچرخاند.  تنظیم دمای آن بین منفی 10 تا مثبت 40 درجه سانتیگراد است