ترموبلاک چیست؟

ترموبلاک وسیله­ ای آزمایشگاهی برای انجام تست­های مولکولی است که کاربرد آن در استخراج می باشد.