حمام - بن ماری یخچادار

بن ماری یخچالدار ( سیرکوله دار ) یکی از انواع حمام سرمایی , گرمایی است که در آزمایشگاههای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و برای گرم و سرد کردن به صورت غیرمستقیم به واکنش های شیمیایی مورد استفاده واقع می شود.  این دستگاه ایده آل برای کاربردهای بیوتکنولوژی، بالینی، زیست محیطی، پزشکی، نفت، دارویی یا صنعتی می باشد .