خرید دستگاه تعیین نقطه ذوب 

قیمت دستگاه تعیین نقطه ذوب به امکاناتی که در دستگاه وجود دارد بستگی دارد. به عنوان مثال داشتن امکان سیستم خنک کننده در دستگاه  یکی از ویژگی های خاص می شود که در قیمت دستگاه تعیین نقطه ذوب بسیار تفاوت ایجاد می کند یا مواردی مانند اتصال به کامپیوتر و بر قراری با نرم افزار و ... بنابراین جهت خرید دستگاه تعیین نقطه ذوب بهتر است با کارشناسان مربوطه تماس حاصل فرمایید.