خرید و قیمت اتوکلاو آزمایشگاهی

سری استریل‌کننده‌های بخار افقی را با سیستم خنک‌کننده هوای نوآورانه توسعه دهیم که مصرف آب را در طول بخار متراکم کاهش می‌دهد.