شوف بالن چیست؟

دستگاهی است که از يک اجاق و مجموعه اي از شيشه آلات ساخته می‌شود، برای جداسازی مورد استفاده قرار می گيرد. دارای انواع مدل های اجاق سوکسله تک خانه برای بالن های 100 میلی ليتری تا 50 ليتری و يا اجاق سوکسله 4 و 6 خانه برای بالن های 250 و 500 ميلي ليتری و ...