شیکر خطی رفت و برگشتی

از شیکر خطی رفت و برگشتی جهت تکان دادن انواع مایعات به صورت یکنواخت در حالت خطی در بطری های مخصوص مختلفی مانند ارلن و بالن و ... استفاده می کنند.  از دستگاه مواقعی استفاده می کنند که بخواهند محلول یا مخلوط مورد نظر به مدت طولانی و یکنواخت تکان داده بشود. این همزن ها برای همه آزمایشگاه های تحقيقاتی , صنعتی , آموزشی , تشخیصی و هماتولوژی نیز توصیه می شود.