قیمت اجاق کجلدال

قیمت اجاق کجدال طبق مدل های او که شامل اجاق سوکسله تک خانه برای بالن های 100 میلی ليتری تا 50 ليتری و يا اجاق سوکسله 4 و 6 خانه برای بالن های 250 و 500 ميلي ليتری و ... میباشد متفاوت است. جهت اطلاع بیشتر در خصوص خرید با مشاورین مربوطه تماس بگیرید.