قیمت بن ماری آزمایشگاهی

بن ماری های اولتراسونیک - بن ماری های یخچالدار- بن ماری های شن و بن ماری های روغن  از انواع بن ماری آزمایشگاهی است که متناسب با نیاز ها در صنعت مختلف قیمت بن ماری آزمایشگاهی تغییر می کند.