قیمت حمام آب التراسونیک

این دستگاه ها که با امواج 40 و 59 کیلو هرتز برای مقاصد مختلف ساخته می شوند، می توانند بصورت یک فرکانس یا چند فرکانس (Multi- Frequency ) امکان تمیز نمودن یا گاززدایی چند نمونه متفاوت را با یک دستگاه مهیا نمایند.بن ماری التراسونیک خود را در حجم های بسیار متعدد و متنوع از شش دهم لیتر تا پنجاه لیتری ارائه نموده است که می تواند به انواع نیاز مصرف کنندگان در صنايع مختلف پاسخگو باشد. بنابراین قیمت بن ماری التراسونیک متفاوت است.