قیمت میکسر آزمایشگاهی

 در اکثر میکسر آزمایشگاهی این امکان را برای کاربر ایجاد می کنند تا از دستگاه در زمانهای بسیار طولانی استفاده کند, ساختار مناسب سطح خنک کننده در طراحی باعث کاهش دما شده و می توان بدون اینکه آسیبی به دستگاه و موتور آن وارد شود در زمان های طولانی از آن استفاده کرد. همچنین این دستگاه طوری طراحی شده تا کاربر جهت برداشت ظروفی که در زیر قسمت پره قرار می گیرند نیازی به جابجا کردن دستگاه نداشته و فقط با آزاد کردن قفل پره همزن , میله را به سمت بالا هدایت کرده و ظرف خود را بر دارد . قیمت همیکسر آزمایشگاهی با توجه به خصوصیات دستگاه و سایز و کارایی آنها متفاوت است.