نحوه استفاده کوره آزمایشگاهی

پس از اتصال دستگاه به جریان برق  دکمه Power را فشار داده و دستگاه را روشن نمایید. با نمایان شدن دمای فعلی بر روی نمایشگر دستگاه میتوان با فشار دادن کلید ↙ و پس از نمایش علامت TMP، دمای دستگاه را تغییر و تنظیم نمود و پس از آن برای ذخیره دما در حافظه، دکمه SET را فشار دهید.