هات پلیت ساده آنالوگ و دیجیتال

تفاوت هات پلیت ساده آنالوگ و دیجیتال در نوع صفحه نمایش آن است. در نوع دیجیتال دارای نمایشگردیجیتال ( LED قرمز با پروب دمای PT 100 ) ارائه می شود که امکان کنترل دما را فراهم می کند.