هات پلیت چیست ؟

هات پلیت ، اجاق بشقابی ( هیتر ) یکی از تجهیزات آزمایشگاهی پرکاربرد و مورد استفاده در محیط های آزمایشگاهی مخصوصا موارد تحقیقاتی می باشد که کاربر نیازمند به گرم کردن نمونه خود به صورت مستقیم با دقت دمایی بالا را دارد.