گیره نگهدارنده میله و دستگاه همزن مکانیکی

گیره دو طرفه به راحتی دستگاه میکسر مکانیکی را به میله و پایه متصل  میکند.