یخچال بانک خون آزمایشگاهی

برای ذخیره سازی خون و اجزای خون و در موقعیت مناسب برای خواندن برچسب و حفظ حرارت در طول باز کردن و ایده آل برای مشاهده سهام، پنجره درب شیشه ای سه جداره شیشه ای داخلی ضد زنگ برای دید بهتر