انواع همزن های آزمایشگاهی

همزن ها

این دسته , اطلاعاتی در خصوص تمامی دستگاههای همزن شامل : همزن ها بدون هات پلیت , با هات پلیت , همزن مکانیکی , شیکر ارلن بالن و شیکر لوله را در اختیار متقاضی قرار می دهد.