مواد شیمیایی مرک

۲,۲,۲- تریفلوئور اتانول SpS جهت استفاده UV اسپکتروسکوپی

 ۲,۲,۲- تریفلوئور اتانول -  ( 2,2,2-Trifluoroethanol SpS )  دارای جرم مولکولی 100.04 , شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 8-89-75 و شماره کد کاتالوگ  ۲,۲,۲- تریفلوئور اتانول رومیل H860 است.

نقطه جوش این ماده شیمیایی 74.1 درجه سانتیگراد می باشد. به نام دیگر آن می توان به  تری فلورو اتیل الکل نیز اشاره کرد. ۲,۲,۲- تریفلوئور اتانول با فرمول مولکولی CF3CH2OH  با خلوصیت 99.9 درصد و میزان آب 0.1 درصد است. 

۲-۲-۲-تریفلوئورئوئتانول

جهت دريافت برگه آنالیز ۲-۲-۲-تریفلوئور اتانول و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای ۲,۲,۲- تریفلوئور اتانول از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H860 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 91683 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا بـــه شـــماره کد : H860 و دریافت قیمت ۲,۲,۲- تریفلوئور اتانول از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا ۲,۲,۲- تریفلوئور اتانول اقدام نمایید.


2,2,2-Trifluoroethanol SpS
CF3CH2OH MW 100.04 BP 74.1°C d 1.39 CAS [75-89-8]
Assay >99.9% Water <0.1% Residue <0.0001%
UV: 190nm >40%; 195nm >70%; 200nm >80%; 230nm >95%; 265-400nm >99%
Application: UV Spectroscopy (very low cut off)

100ml H860S
500ml H860P
Dgr H:226-301+331-312-315-318-373
P:210-280f-302+352-304+340-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :