مواد شیمیایی مرک

2 - متیل پروپان -2- اویل SpS جهت استفاده UV اسپکتروسکوپی

۲-متیل پروپان-۲-اول

جهت دريافت برگه آنالیز 2 - متیل پروپان -2- اویل و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای 2 - متیل پروپان -2- اویل از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H526 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : H526 و دریافت قیمت 2 - متیل پروپان -2- اویل از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


2-Methylpropan-2-ol SpS
(tert-Butanol, tert-Butyl Alcohol)
(CH3)3COH MW 74.12 FP 25.0°C BP 82.5°C d 0.77 CAS [75-65-0]
Assay >99.8% Water <0.05% Residue <0.0001%
UV: 215nm >10%; 235nm >50%; 245nm >80%; 265nm >95%; 350-400nm >99%

500ml H526P
1LT H526M
2½LT H526L
Dgr H:225-319-332-335
P:210-305+351+338-403+235


 

 


محصولات پیشنهادی :