مواد شیمیایی مرک

2 - متیل پروپان -2- اویل SpS جهت استفاده UV اسپکتروسکوپی

2-متیل پروپان-2-اویل   ( 2-Methylpropan-2-ol SpS ) دارای جرم مولکولی 74.12 , شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 0-65-75 و شماره کد کاتالوگ 2 - متیل پروپان -2- اویل رومیل H526 است.

نقطه جوش این ماده شیمیایی 82.5 درجه سانتیگراد و نقطه انجماد آن مثبت 25 درجه سانتیگراد می باشد. 2 - متیل پروپان -2- اویل با فرمول مولکولی 3COH  با خلوصیت 99.8 درصد و میزان آب 0.05 درصد است.

۲-متیل پروپان-۲-اول

جهت دريافت برگه آنالیز 2 - متیل پروپان -2- اویل و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای 2 - متیل پروپان -2- اویل از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H526 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 308250 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : H526 و دریافت قیمت 2 - متیل پروپان -2- اویل از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید 2 - متیل پروپان -2- اویل اقدام نمایید.


2-Methylpropan-2-ol SpS
(tert-Butanol, tert-Butyl Alcohol)
(CH3)3COH MW 74.12 FP 25.0°C BP 82.5°C d 0.77 CAS [75-65-0]
Assay >99.8% Water <0.05% Residue <0.0001%
UV: 215nm >10%; 235nm >50%; 245nm >80%; 265nm >95%; 350-400nm >99%

500ml H526P
1LT H526M
2½LT H526L
Dgr H:225-319-332-335
P:210-305+351+338-403+235محصولات پیشنهادی :