مواد شیمیایی مرک

تتراهیدروفوران SpS کروماتوگرافی

تتراهیدروفوران با خلوصیت 99.9 % و با فرمول شیمیایی CH2(CH2)2CH2O دارای جرم مولکولی 72.11 , میزان آب کمتر از 0.005 درصد و شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن 9-99-109 و شماره کد کاتالوگ تتراهیدروفوران روميل H719 می باشد.

تتراهیدروفوران با کد شماره H719 با هیدروکسی تولوئن بوتیل ( BHT )  تثبیت شده است. که میزان آن 250 پی پی ام ( ppm ) می باشد.

تتراهیدروفوران (THF) چیست؟ تتراهیدروفوران حلال شیمیایی و  یک ترکیب آلی است که شامل کربن ، هیدروژن و یک اتم اکسیژن است. در هنگام خرید حلال THF و استفاده از تتراهیدروفوران حتما جهت نگهداری و دانستن نکات ایمنی MSDS تتراهیدروفوران را مطالعه نمائید.

در خصوص قیمت فروش و خرید تتراهیدروفوران حتما در هنگام سفارش به نوع گرید آن دقت کنید زیرا قیمت تتراهیدروفوران در هر نوع کاربرد بسیار متفاوت می باشد. اگر شما برای استفاده دستگاه ICP و AA می خواهید از این تتراهیدروفوران استفاده کنید بایستی کد H720 را سفارش دهید یا در صورتیکه شما برای استفاده آنالیز آزمایشگاهی می خواهید از این تتراهیدروفوران استفاده کنید بایستی کد A9718 را سفارش دهید.

تتراهیدروفوران با BHT تثبیت شده

جهت دريافت برگه آنالیز تتراهیدروفوران و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای تتراهیدروفوران از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H719 در کمپانی Sigma - Aldrich آمریکا شماره کد 439215 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید این کالا به شماره کد : H719 و دریافت قیمت تتراهیدروفوران از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Tetrahydrofuran SpS
stabilised with BHT
CH2(CH2)2CH2O MW 72.11 BP 66.0°C d 0.89 CAS [109-99-9]
Assay >99.9%* Water <0.005% Residue <0.0001%*
UV: 290nm >10%; 295nm >50%; 300nm >80%; 305nm >95%; 310-400nm >99%
*ex stabiliser
Peroxides (at time of manufacture) <0.0001% (<1 ppm)
Stabiliser: Butylated hydroxytoluene (BHT) ca. 250 ppm
Application: Applications requiring dry solvent, Analysis of vinyl chloride in PVC, Gel Permeation Chromatography

500ml H719P
1LT H719M
2½LT H719L
Dgr H:225-319-335-351-EUH019
P:210-240-305+351+338-308+313-403+233محصولات پیشنهادی :