مواد شیمیایی مرک

استون SA جهت آنالیز

استون با فرمول شیمیایی CH3-2CO با خلوصیت 99.7 % و با دارای جرم مولکولی 58.08 ، شماره کد بین الملل ( Cas Number ) آن  1-64-67  و شماره کد کاتالوگ اتانول مطلق رومیل A9031 می باشد.

در خصوص قیمت فروش و خرید استون حتما در هنگام سفارش به نوع گرید آن دقت کنید زیرا قیمت استون در هر نوع کاربرد بسیار متفاوت می باشد. اگر شما برای استفاده دستگاه ICP و AA می خواهید از این استون استفاده کنید بایستی کد H032 را سفارش دهید یا در صورتیکه شما برای استفاده استون با خلوصیت 99/9 % بایستی کد D4032 را سفارش دهید.

استون SA

جهت دريافت برگه آنالیز استون و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای استون از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A9031 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد 270725 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A9031 و دریافت قیمت استون از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Acetone SA
(Propanone)
(CH3)2CO MW 58.08 BP 56.1°C d 0.79 CAS [67-64-1]
Assay >99.7% Water <0.3% Residue <0.001%
Unspecified impurities by GC <0.05% each
Colour <10 Hazen (APHA)
Identity by GC

1LT A9031M
2½LT A9031L
25LT A9031G
Dgr H:225-319-336-EUH066
P:210-233-305+351+338محصولات پیشنهادی :