مواد شیمیایی مرک

بوتان دو اویل SA جهت آنالیز

بوتان دو اُاِل

جهت دريافت برگه آنالیز بوتان دو اویل و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای بوتان دو اویل از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : A9084 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : A9084 و دریافت قیمت بوتان دو اویل از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Butan-2-ol SA
(sec-Butanol, sec-Butyl Alcohol)
CH2CH2CH(OH)CH3 MW 74.12 BP 99.5°C d 0.81 CAS [78-92-2]
Assay >99.0% Water <0.2% Residue <0.001%
Unspecified impurities by GC <0.2% each
Colour <10 Hazen (APHA)
Identity by GC

1LT A9084M
2½LT A9084L
25LT A9084G
Wng H:226-319-335-336
P:210-304+340-305+351+338


 

 


محصولات پیشنهادی :