مواد شیمیایی مرک

سیکلوهگزانون خشک Hi-Dry

 

سیکلوهگزانون خشک Hi-Dry

جهت دريافت برگه آنالیز سیکلوهگزانون خشک Hi-Dry و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای سیکلوهگزانون خشک Hi-Dry از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : D4173 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : D4173 و دریافت قیمت سیکلوهگزانون خشک Hi-Dry از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Cyclohexanone Hi‑Dry
C6H10O MW 98.15 FP -47°C BP 155°C d 0.94 CAS [108-94-1]
Assay >99.8% Water <0.0050% Residue <0.0005%

100ml D4173S

500ml D4173P

1LT D4173M

2½LT D4173L
Wng H:226-332

P:210


 

 


محصولات پیشنهادی :